Villedende tilstandsrapport

Ved salg av bolig er det vanlig at det utarbeides en tilstandsrapport av en uavhengig takstmann. Det ligger i ordet at en slik tilltstandsrapport skal gi en vurdering av tilstanden på boligen. Med mindre man er fagperson med god greie på med god kunnskap om boliger så er dette et dokument som er svært viktig for kjøper i en kjøpsprosess.

Humid er kritisk til om disse tilstandsrapportene gir en en god vurdering av tilstanden til boligen. Vi opplever svært ofte at dette ikke er tilfelle. Tilstandsrapporter kan bestilles med forskjellige nivåer. Nivå 1 er den som vanligvis brukes ved salg av bolig og er den minst grundige undersøkelsen. Her tas det en rekke forbehold og i praksis blir det ofte bare en visuell gjennomgang av overflater i boligen. Dette er forhold som kjøper selv kan se på visning.

Hvert punkt i tilstandsrapporten gis en tilstandsgrad. Det er ofte vanskelig å gjennomskue hva som ligger i denne. Det kan gis tilstandsgrad 2 for en innvendig overflate som har »normal bruksslitasje», men det gis også samme tilstandsgrad for takpapp som er 40 år (10 år eldre en antatt levetid og som ved nærmere undersøkelse var utett i flere punkter) og som derfor bør byttes omgående for å unngå store bygningsmessige skader.

Dette er forhold som ikke kommer ikke frem i tilstandsrapporten som ligger ved salgsoppgaven og vi mener derfor at en slik rapport ofte er villedende slik den var i tilfellet i artikkelen i linken under.

Lenke: Drammens tidende

Lukk meny