Villedende tilstandsrapport

Ved salg av bolig er det vanlig at det utarbeides en tilstandsrapport av en uavhengig takstmann. Det ligger i ordet at en slik tilltstandsrapport skal gi en vurdering av tilstanden på boligen. Med mindre man er fagperson med god greie på med god kunnskap om boliger så er dette et dokument som er svært viktig for kjøper i en kjøpsprosess. Humid er kritisk til om disse tilstandsrapportene gir en en god vurdering av tilstanden til boligen. Vi opplever svært ofte at dette ikke er tilfelle. Tilstandsrapporter kan bestilles med forskjellige nivåer. Nivå 1 er den som vanligvis brukes ved salg av bolig og er den minst grundige undersøkelsen. Her tas det en rekke forbehold og i praksis blir det ofte bare en visuell gjennomgang av overflater i boligen. Dette er forhold…

Fortsett å lese
«Dyrking» av muggsopp
Muggsopp

«Dyrking» av muggsopp

"Dyrking" av muggsopp på undersiden av undertaket på et kaldloft. Dårlig lufting vil mange si, men i dette tilfellet er konstruksjonen ment å være uten lufting.

Fortsett å lese
Opp med vinduene
Kondens på vinduer er en indikasjon på høy luftfuktighet i rommet.

Opp med vinduene

Dugger vinduene, lukter det innestengt eller er kjelleren fuktig. Et godt inneklima er viktig for helsen.

Fortsett å lese
Lukk meny