Dessverre er det mange som leier leilighet som opplever problemer med muggsopp. Dette regnes som en mangel og utleier er pliktig å utbedre både skadene, både selve muggsoppskaden og årsaken til at det oppstår. Dersom utleier ikke viser initiativ til å utbedre problemet kan det være aktuelt å heve leieavtalen, men da er det viktig at gjør ting riktig. Denne artikkelen har har en god oversikt dersom du havner i en slik situasjon.
https://www.leieboerforeningen.no/Rettigheter/tabid/304/ID/705/Mugg-og-sopp.aspx