“Dyrking” av muggsopp

“Dyrking” av muggsopp på undersiden av undertaket på et kaldloft. Dårlig lufting vil mange si, men i dette tilfellet er konstruksjonen ment å være uten lufting. Undertaket skal være så damp-åpent at eventuell fuktighet skal diffundere gjennom uten å føre til fukt- eller soppskader.
Les mer ““Dyrking” av muggsopp”